Z kroniky Včelné díl IV – Úvod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Úvod

Tento rok byl plný vzruchu jak v obci tak i ve státě i ve světě. Lidstvo je rozeštváno politickými událostmi, bojkotuje národ národy slabší, chudčí a vydírá je, kde jest to jen možné. V obci jest to to samé, každý hledí jen ve svůj prospěch a svůj zisk a nehledí na okolí kolem sebe. Nejsem politicky založený, dívám se na to bez jakéhokoliv náhledu a nelíbí se toto jednání některých občanů ani jiným občanům.