Z kroniky Včelné díl IV – Práce M.N.Výboru

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Práce M.N.Výboru

Na Míst. národ. výboru jest stále dostatek práce a jednání a mají toho naplánováno mnoho. Chtějí postaviti novou prodejnu proti školce, zlepšiti osvětlení v zahradní čtvrti (pasece), na hlavní silnici, kde osvětlení je velmi špatné, přestavbu kult. domu. Zakoupili starší auto R. N. Praga, které chtějí použíti k dovozu potřeb pro obyvatelstvo, vedou jednání s požárníky ohledně garážování vozu. Chtějí zavésti vodu do kult. domu a.t.d.