Z kroniky Včelné díl IV – Výbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Výbor pro občanské záležitosti

Výbor pro občanské záležitosti, ten má dosti práce a není nikde vidět. Navštěvuje nemocné, pomáhá jim. Rozloučí se s nimi o pohřbech, obstarává jim obveselení vždy před Vánočními svátky, kde jim dává občerstvení a pobeseduje s nimi a obveseluje hudbou.