Z kroniky Včelné díl IV – Sociální zabezpečení a výpomoc

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Sociální zabezpečení a výpomoc

Naše obec jest obec dělnickou a proto také bohatá na důchodce. Jest zde 165 důchodců a skoro polovina pobírá od M.N.V. výpomoc 100 Kč.

Mimo to přestárlím obstarává obědy z těstáren ve Březí ze závodní kuchyně. Pro obědy dojíždí paní Čutková Františka, která zároveň obstarává léky pro nemocné, volá lékaře, ba umyje v bytě a osobu samotnou. M.N.V. dává jí za tuto výpomoc částku 120 Kčs.