Z kroniky Včelné díl IV – Výstavba

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Výstavba

Výstavba v naší obci by byla dosti široká, ale nedostatek stavebnin omezuje tuto činnost. Rozestavěnost jest dosti veliká. Pan Klásek, pan Rataj, p. Šmíd J., Vávra Miroslav, Šťastný Jiří, Štauber, Trojan, Král a Petr Alois všichní dodělávají, ale pro nedostatek materiálu nemohou dopředu. Není cement, vápno, cihli, eternit, lepenkový papír, brizolit, šroubení na vodovody, roury, ponorná čerpadla a jiné.