Z kroniky Včelné díl IV – Požárníci

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Požárníci

Letošní rok byl pro ně velkým sklamáním a podraz v jejich práci. Pro jejich nový stroj (stříkačku) potřebují dopravní prostředek. O tuto věc žádali radu M.N.V., ale ta jim tuto pomoc zamítla. I komise veřejného pořádku jim nešla na ruku a nemohli provésti v plném rozsahu prohlídky. A na konec byla jim vybrána voda z nádrží, což by mělo v případě požáru kruté následky. Na štěstí nebyl v naší obci žádný. Jako každým rokem pořádají ples s dobrou návštěvou. Mají recitační skupinu, kterou vede paní Zdenka Krepsová. Učinkovali na výroční schůzi, při oslavě M.D.Ž., kterou sami pořádali, při M.D.Ž. svazu žen, při besedě s důchodci, na výroční schůzi Baráčníků. Že konají v obci dobrou a ušlechtilou práci to je známo. Každým rokem k nim přistupuje několik mládenců. Letošního roku zase měli volby do výboru a tam dostali mladí také svoje funkce. Že mají pořádek ve zbrojnici a ve výzbroji, to se přesvědčili z okresní Inspekce požární ochrany z Č. Budějovic.