Z kroniky Včelné díl IV – Sportovní klub Sokol

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Sportovní klub Sokol

Sportovní klub Sokol Včelná má své zápasy v létě fotbal a v zimě také hokej. Pořádá turnaje žákovské, dorostenecké a mužů, pohárové turnaje, i se starou gardou. Jinak jest v jejich sokolovně letní noclehárna pro zájezdy.