Z kroniky Včelné díl IV – Baráčníci

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Baráčníci

Vlastenecko dobročiná obec Baráčníků ve Včelné konala posvícenskou zábavu a jeden zájezd po naší vlasti, jinak podporují hračky pro mateřskou školku v obci.