Z kroniky Včelné díl IV – Čs. Červ. Kříž

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Čs. Červ. Kříž

Loňského roku pořádal přednášky s filmem a odborné školení s lékařemi, velmi užitečné, ale malá účast a nezájem od veřejnosti.