Z kroniky Včelné díl IV – Mládež (Juvena)

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Mládež (Juvena)

Ta se činí, pořádali zábavu, postavili máji a nechybý, kde jsou potřeba. Větším dílem jsou to mladí požárníci, konají schůze ve zbrojnici a neujde jim žádná svatba, kde jsou vždycky při činu.

Ale máj už neporáželi, porazil jim ho a odnesl Jos. Mrázek a rozřezal na palivové dříví.