Z kroniky Včelné díl IV – Zemřelí občané

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Zemřelí občané

Fenclová Terezie ve stáří