Z kroniky Včelné díl IV – Narozené děti

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Narozené děti

Každý rokem přichází na svět noví obyvatelé, též i u nás máme přírůstky.

Hanetšleger Jaroslav nar.