Z kroniky Včelné díl IV – Závěr

Kronika Včelné, díl IV., r. 1969

Závěr

Tímto bych tak končil tento rok a doufám, že příští rok 1970 bude snad radostnější roku tohoto a bude-li čtenář této kroniky míti námitky, nechť je má. Píši tak jak umím a píši poctivou pravdu, ať už se líbí komu a nebo nelíbí. Nevím kdo po mě bude čísti a řekne to neb ono není pravda, to by mě bolelo a mrzelo více jak nevím co. S poctivostí projdeš celým světem a poctivost jest nejkrásnější ctnost.
napsal Papoušek Frant.

kronikář