Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Požárníci

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Požárníci

Předseda hodnotil práci na výroční schůzi sboru jako nepříliš valnou. Spoléhal se jeden na druhého a vše se odkládalo. Svoláno celkem 5 členských schůzí. Předseda zastupoval sbor - pokud mu zdraví dovolovalo - v národní frontě, na okrskových schůzích a v okolních sborech. Velitel sboru, přítel Alois PETR provedl se svým zástupcem a nyní velitelem našeho okrsku Josefem ČÍŽKEM /čp. 234/ tři sborová a jedno okrskové cvičení v Plavnici za účasti okresního velitele ČSPO, kde se družstvo velmi dobře zhostilo svého úkolu.

Velitel sice svolával členy na schůze, ale ze čtyřiceti pozvaných se dostaví sotva polovina. Ale běda, kdyby prý někoho nepozval! Jak za daných okolností má práce velitele těšit. Předseda si stěžuje, že od preventisty nedostane vůbec hlášení. Kulturně-propagační referent pozval členy na přednášku s filmem, ale nebyl žádný zájem, tudíž to ztroskotalo. Ještě, že vývěsné skříňky jsou v pořádku, řekl s trochou ironie předseda. Povedlo se poplachové cvičení: během sedmi minut mohlo odejet 7 mužů. Na požár. skladišti byla osazena nová vrata, zhotovená a okovaná předsedou sboru Frant. PAPOUŠKEM zdarma. V akci "Z" bylo odpracováno 600 hodin, na výstroji 35 hod., na zbrojnici 260 hod., celkem 895 hodin, z toho 295 zdarma. Zemřelo 5 členů sboru - mezi nimi i nejstarší a zakládající člen devadesátiletý František WUSCHKO /čp. 41/.

Zpráva nám poskytuje celkem smutný obraz upadající činnosti.