Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Český svaz žen

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Český svaz žen

I tato organisace splnila plán práce i závazek. V některých bodech byl dokonce vysoce překročen. Byla vykonána úspěšná beseda nad kronikou, proveden sběr starého papíru a textilu. Ženy se zapojily do všech akcí, které v obci probíhaly v rámci slavných výročí. Na každou členskou schůzi zařadily politicko-výchovný referát. Na semináři okresního výboru na téma V. I. Lenina "Velká iniciativa" se zúčastnilo 5 žen, z toho dvě diskutovaly /největší počet z okresu/. Na oslavách výročí /102 roků/ narození V. I. Lenina byla velká účast. Provedeno setkání se sovět. ženami, jež zde u nás proběhlo již čtyřikrát. Dále byl vykonán zájezd za sovětskými ženami do Milovic /13 účastnic/ a zájezd s milovickými ženami do Čes. Krumlova /8 účastníků/. Na vzpomínkovou slavnost do Lidic /30. výročí jejich zničení/ byl rovněž vykonám zájezd. U nás byla na návštěvě lidická žena ROLLOVÁ /účast 200 osob/. Ke dni žen vedoucí jednotlivých složek vyslovili uznání a ocenění práce Čes. svazu žen a vytvořili pěkné prostředí a příjemné odpoledne. Ženy navštívily s dárečkem 31 přestárlých a nemocných žen. Organizace mě ve svém stavu 14 žen v agitačních dvojicích. Zaslaly rezoluci na osvobození Angely DAVISOVÉ v USA, dále rezoluci proti válce ve Vietnamu. Na pomoc tamnímu obyvatelstvu zaslaly i menší peněžitou pomoc. O Dnů dětí přispěly finančně i organizátorsky. Pořádaly dva plesy a zdařilý dětský karneval. U příležitosti zájezdu na květinovou výstavu FLORA OLOMOUC, navštívily rodný domek Klementa Gottwalda a památník bitvy u Slavkova. Na vyhlášená jarní směny byla účast 35 žen a 13 ze svazu soc. mládeže. Odpracováno 182 hod., sběr 13,39 tun železa /závazek byl 5 tun/. O celoroční květinovou výzdobu se vzorně staraly Růžena a Anna HOUSKOVÁ a L. BABKOVÁ. Na obchodním středisku odpracováno 247 hodin zdarma a 557 hodin zaplacených. Toto obchodní středisko nám prý závidí všechny okolní obce, kterážto skutečnost nebyla v kapitole o otevření tohoto střediska uvedena. Bude to asi pravda. Na sázení lesních stromků odpracovaly ženy 1245 placených hodin. Pro omlazení kádrů bylo získáno 5 mladých členek.