Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Baráčníci

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Baráčníci

Pokračují ve své činnosti, navštěvují sousední baráčnické obce, pořádali zájezd do divadla, pomáhali v údržbě mateřské školy, finančně přispěli na fond solidarity a finančně podpořili vesničku SOS v Doubí u Karlových Var. Vykonali návštěvy u přestárlých občanů a úspěšně se podíleli na brigádách v obci.