Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Sportovci

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Sportovci

Je obsazeno družstvo mužů a žáků. Mužstvo hraje okresní přebor, žáci 3. třídu. Pět zdejších dorostenců TJ Sokol Včelná zapůjčil TJ Sokolu Kamenný Újezd. Jsou zde 4 družstva lední metané, z nichž dvě hrají krajský přebor, dvě přebor okresní. V kopané sehráno 26 utkání mužů, 14 utkání sehráli žáci. Družstvo lední metané, které je z celé TJ Sokol nejaktivnější a nejúspěšnější, sehrálo celkem 64 utkání, z toho 5 utkání pohárových a 2 turnaje mezinárodní. Tento oddíl lední metané podal přihlášku do soutěže "vzorný oddíl". Hráči odpracovali ve svém závazku 235 hod. na údržbě sportoviště a 680 hodin na výstavbě obchodního střediska. Zúčastnili se dvou s směn národní fronty, kde odpracovali 142 hod. Závazek na počet Vítězného února odpracovat 200 hodin byl splněn na různých opravách sportovního areálu. Byl dále uskutečněn nábor jedenácti dospělých a pěti z mládeže. TJ Sokol měla převažující účast na Dnu dětí.

Byl pořádán sportovní den spojený s turnajem v kopané, přespolním během a uličním turnajem žáků. Byl zakončen taneční zábavou. byla založena kronika TJ, kterou dobře a starostlivě vede VOGL. Vzorně je obhospodařována ubytovna, spravovaná Jos. CHALOUPKOU.