Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Svaz Čsl.-Sovětského přátelství

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Svaz Čsl.-Sovětského přátelství

Tato odbočka, podle názoru předsedy MV NF, tak trochu stagnuje. Došlo sice ke změně na místě předsedy této odbočky, ale schůzová činnost se nezlepšila. Přes některé nedostatky byl tento svaz organisátorem Měsíce čsl.-sovětského přátelství a 50. výročí založení SSSR.