Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Sbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Sbor pro občanské záležitosti

Provedl slavnostní vítání novorozeňátek do života, setkání se staršími důchodci přes 70 roků věku. Hezký zábavní program včetně kouzelníka obstarala hudba "Pamětníci" z Čes. Budějovic. Sbor vyhotovuje a doručuje písemné kondolence. Je velmi dobře vedena kronika tohoto sboru, kde je uveden každý narozený a zemřelý občan.