Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Socialistický svaz mládeže

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Socialistický svaz mládeže

Ze zprávy o činnosti, kterou má kronikář k disposici se dovídáme, že se SSM zúčastnil ideové výchovy všech vybraných členů společenských složek. V oboru budovatelské a společensko-prospěšné činnosti odpracovali členové SSM 266 hodin /závazek zněl na 200 hodin/. Byly to práce: dokončení úpravy klubovny SSM, úprava čekárny autobusu městské dopravy U Kalkušů.

Sběr kovového šrotu spolu s ČSŽ, výstavba prodejního střediska, výstavba kanalizace. Vnitrosvazová činnost: výzdoba sálu v kulturním domu na ples ČSŽ a na dětský karneval. Dále průvod masek na den skončení masopustu dne 13.2. stavění májky, taneční zábava se slavnostním porážením májky společně s požárníky, jedno fotbalové utkání s SSM Kamenný Újezd. Projevila se i účast členů na oslavách VŘSR a lampiónovém průvodu v obci. Spolupráce se projevila s ČSŽ při pořádání besedy nad kronikou naší obce. během roku bylo přijato 10 nových členů. Nakonec však zjišťují předseda SSM Jiří ČÍŽEK a místopředseda František HÁK, "že v důsledku špatného vedení organisace, činnost během roku značně upadala". Podle výčtu práce výše uvedené, by se tento pesimistický závěr celkové činnosti jaksi nehodil. On je stav však skutečně pravdivý, ba zdálo by se, že zpráva mohla být ještě pesimističtější.