Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Dohlížecí výbor Jednoty

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Dohlížecí výbor Jednoty

Pořádáno 10 výborových schůzí - účast 90%, 2 členské schůze s účastí velmi slabou - sotva 1/4 členstva. Výbor byl přítomen na čtyřech celodenních aktivech pro členy DV - pořádalo jej ústředí JEDNOTY. V prodejnách bylo provedeno 116 pravidelných kontrol. Zásahy byly řešeny bezodkladně. Na stavbě prodej. střed, bylo odpracováno 60 hodin. Členové se zúčastnili tematického zájezdu na výstavu EX Plzeň 72. Čtyřiceti účastníkům jízdné uhrazeno. Společně s místní organisací svazu žen vykonána návštěva výstavy "50 let SSSR" v Praze. Dvaceti členům bylo uhrazeno jízdné. NA dětský den přispěno částkou Kčs 300.- s aktivní účastí clenu DV. Na fond solidarity věnováno Kčs 100.- Při otevření obchodního střediska dne 1.7.1972 uspořádán společenský večer s MO ČSŽ. Honorář hudebníků byl uhrazen z prostředků dohlížecího výboru.