Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Knihovna

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Knihovna

Podle výkazu o lidově knihovně za rok 1972, který knihovník předkládá kulturnímu odboru ONV, jevila se činnost knihovny takto:

VÝPŮJČKY a stav knižního fondu:

Literatura pro DOSPĚLÉ