Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Přehled kulturní činnosti

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Přehled kulturní činnosti

Ve výčtu činnosti jednotlivých společenských organisací je uvedeno, jaké výchovně-kulturní počiny tyto organisace konaly. Pro přehlednost a naprostou přesnost použije kronikář Deníku pro evidování této činnosti vedeného předsedou školské a kulturní komise.

V politické činnosti to byla přednáška o úkolech a vzniku Národní fronty - účast 70 osob. V oblasti zdravotnické to byla přednáška "Srdce a krevní oběh" pořádaná ČČK - účast 100 osob, dalších 5 přednášek bylo pořádáno na téma o Sovětském svazu /forma besed - pořádal je ČSSP, ČSŽ/, beseda s lidickou ženou, pořadatel ČSŽ, školení proti požárům /ČSPO/, přednáška o politických vězních /SPB/ a zahájení kursu šití.

Celkově účast na těchto přednáškách - 505 osob. Nejmenší účast měl kurs šití - 15 zájemců, žen máme u nás něco málo přes 500 - to je slabý zájem o ženskou práci!

Největší oblibě se těší zábavní pořady. Ve starém Římě volal lid: "Dejte nám chléb a hry" /Panem et Circenses/. My dnes sice nevoláme, ale sami si pořádáme taneční zábavy a podobné společenské akce. Tanečních zábav bylo za uplynulý rok 11, a návštěvníků bylo 2550. Ostatních kulturních a společenských akcí bylo 31 s účastí 2875, z toho ve volné přírodě 4, s účastí 430 osob. Zatím opomíjíme koncerty a vystoupení profesionálních souborů a sólistů. Toto vše nám však nahražuje rozhlas ale především televize, o níž jsme řekli v záznamech za rok 1971, že je to "bačkorová kultura".