Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Pohyb obyvatelstva

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Pohyb obyvatelstva

Protože pohyb obyvatelstva - pokud jde o narozené a zemřelé - je jmenovitě podchycován v kronice Sboru pro občanské záležitosti uvádíme na tomto místě jen pohyb početní.

   Živě narození: muži 4, ženy 10, celkem 14
   Zemřelí:    muži 11, ženy 3, celkem 14
   Přistěhovalí: muži 7, ženy 3, celkem 10
   Vystěhovalí:  muži 14, ženy 17, celkem 31

Na konci roku 1972 má Včelná 984, obyvatel, z toho 477 mužů a 507 žen. Ve srovnání se sčítáním obyvatel v r. 1970 jeví se proti celkovému počtu ÚBYTEK 14 obyvatel, způsobený v tomto roce pohybem u přistěhovalých a vystěhovalých. Počet živě narozených a zemřelých je v rovnováze /14/.