Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Zemřel Josef Nepomucký

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Zemřel Josef Nepomucký

V sobotu dne 8.4.1972 zemřel ve věku 74 let Josef NEPOMUCKÝ, poslanec Federativního národního shromáždění, člen KSČ. Pracoval již za doby první republiky mezi zemědělci a byl předsedou svazu domkářů. Od r. 1934 byl tajemníkem krajského výboru KSČ v Čes. Budějovicích. U nás si jej připomínáme na slavnosti sbratření českých a německých dělníků dne 28.8.1938, kdy hovořil na prostranství bývalého obchodu U Babků. Německy tam tehdy promluvil poslanec Altrichter. Tato slavnost je zachycena prvním kronikářem obce v I. dílu kroniky a ve IV. dílu v zápisech za rok 1971. Na hlavní poště v Čes. Budějovicích, kde byl kdysi zaměstnán, je umístěna bysta Josefa Nepomuckého.