Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Letecký snímek Včelné

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Letecký snímek Včelné

A archivu kroniky je více fotografických snímků naší obce, ale zatím ani jediný s výšky 800 m, pořízený z letadla. Tento snímek mít bylo touhou kronikáře. Dotazoval se u Geodesie, a byl odkázán na vojenský topografický ústav v Dobrušce. Po prvním odmítnutí s poukazem na jistou tajnost, přece na druhou naší žádost, již jsme odůvodnili počínající výstavbou Včelné, byl snímek k zveřejnění uvolněn. Je ze září 1963, fotografován z helikoptéry s výšky 800 m při příležitosti přesného mapování pro okresní středisko Geodesie v Čes. Budějovicích. Protože se malý snímek na MNV líbil, předseda navrhl požádat o zvětšeninu v rozměru 1 x 1 m.

Byly dodány dvě velmi hezké kopie, které budou ozdobou plánované přestavby kulturního domu. Jde o velmi hezký dokument celkového zastavení obce v tomto roce. Naší starostí bude, aby se získal, bude-li možné snímek obce po dalších deseti letech t.j. v r. 1973. Doufejme, do roku 1984, kdy vzpomeneme 200 let trvání Včelné, bude dokončena výstavba tohoto hlavního sídliště budoucí aglomerace Včelná - Boršov a že pak teprve vynikne rozdíl v zastavěnosti v rozmezí třiceti let.