Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Poplatky ze psů

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Poplatky ze psů

V říjnu 1972 vyšla ve Sbírce zákonů a nařízení vyhláška o vybírání místních poplatků ze psů, která způsobila na vesnicích, ale především v městech značný rozruch svými velice zpřísněnými poplatky. Vláda jistě měla na mysli své "zištné" cíle, ale především ji šlo o to, jak docílit, aby stav psů, jejichž chov se stál módou, se snížil, především ve městech. Tam se v rodině choval pes nebo psi. Jejich majitelé odešli do práce, své miláčky uzavřeli v bytě a ti tam k malé radosti obyvatel domu vyli po celou dobu jejich nepřítomnosti.

Podle citované vyhlášky se měly národní výbory usnést na výši poplatků za psy. Vyhláška nár. výboru pak dala všem obyvatelům Včelné na vědomí, že za jednoho psa budou platit roční poplatek ve výši Kčs 30.-, za druhého psa Kčs 150.-, za třetího Kčs 200.- a za čtvrtého psa Kčs 250.- Kdo tedy vlastnil 4 psy - a takové případy u nás byly - přišla ho tato láska na Kčs 630.- ročně, a to je značná částka. Občan měl na vybranou: buďto zaplatit nebo se části psů zbavit. Přesně řečeno: u nás byli dva majitelé čtyř psů a tři majitelé měli po dvou psech. Ti co měli po dvou psech, zaplatili. Jeden z majitelů čtyř psů dal dva humánně za poplatek Kčs 10.- utratit a za zbývající 2 psy zaplatil. Druhý majitel čtyř psů se odvolal a žádal pro tři psy osvobození od poplatků, protože je chovatelem pro výcvik vojenských, psů. Bylo vyhověno. U některých chovatelů - a nebylo to u nás - se láska ke psu zvrhla v surovost, když měl chovatel zaplatit poplatek. Staly se případy, že psi byli uvázáni v lese ke stromu a opuštěni, ba dokonce se tradoval případ, že pes byl objeven přivázán ke kolejnici a měl být likvidován vlakem. U nás žije beze strachu 137 přihlášených psů.

A tak tedy: pejska přihlásíme od 1.1.1973, když je mu 6 měsíců, přihlásíme ho každoročně do 15. ledna na předepsaném tiskopise, který dodá MNV, ohlásíme - rovněž písemně - do 15 dnů každou změnu v držení psa /uhynutí atd./ Poplatek zaplatíme do 15. února každého roku, jinak hrozí zvýšení poplatku o 10%. Dále si za Kčs 3.- koupíme na MNV plechovou známku, kterou musí nosit pejsek na obojku a pyšnit se, že je s národním výborem vyrovnán.

Na téma "psích poplatků" bylo po zveřejnění vyhlášky v zábavních přílohách denní listů množství vtipů.

Dovolte mi citovat aspoň jeden s názvem "Pádný důvod", který je výslednicí tajenky z časopisu "Křížovka a důvtip":

....víte, původně jsme si také chtěli pořídit psa, ale ONO JE TO DNESKA HROZNĚ NÁKLADNÉ!