Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Nové zabezpečení železničního přejezdu

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Nové zabezpečení železničního přejezdu

Dne 1.2.1972 bylo zrušeno stanoviště strážníka trati 112 /dříve 801/ železničního přejezdu trati Čes. Budějovice - Horní Dvořiště v dolní části naší obce. Tímto dnem přestali na tomto přejezdu konat závorářskou službu čtyři strážníci přejezdu, O bezpečnost na přejezdu se stará elektrické automatické přejezdové zařízení. Závory tam sice zůstaly, jsou však zcela jinak konstruovány. Jejich zavírání a otevírání si provádí vlak sám systémem relátek. Tím se provoz na silnici proti dřívějšku, kdy bývaly závory po dlouhé minuty uzavřeny, velmi zrychlil. Dnes jejich zavření měříme na vteřiny. Tak kupř. vlak od Čes. Budějovic najede ve vzdálenosti 600 m na izolovaný styk, a tím uvede v činnost blikající červená světla na přejezdu. To se stane 30 vteřin před příjezdem vlaku k přejezdu. Závory jsou zatím ještě otevřeny, ale červené blikající světlo znamená pro provoz na silnici "stůj".

Pět vteřin před příjezdem vlaku na přejezd, se závory automaticky zavírají. Ihned po přejetí celého vlaku se závory otevírají a přejezd je volný. To je veliký pokrok. Finanční úspora činí ročně asi 120.000.- Kčs, takže toto krásné technické zařízení je zaplaceno za 5 roků.

Rozlučme se proto se strážníky trati v naší obci, vzpomeňme, že jich tady od r. 1872, kdy zde byl zahájen parní provoz, sloužila jistě nejméně stovka, z nichž přemnozí již nejsou mezi námi a jeden z nich /kronikářův otec Jan JIŘIČKA/ přišel při výkonu zaměstnání tragicky o život - viz I. díl kroniky, zápisy za rok 1926. Obsluhovali technické zařízení úměrné době, od ručních zasouvacích dřev ke kolovrátkům jednodrátových závor se zavíráním závor na dvou přejezdech až ke kolovrátkům modernějším, se snadným chodem. Dva přejezdy zůstaly nepoužívány, když onen U Švarců byl zrušen v r. 1970, a přejezd U Dvořáků je trvale uzavřen a závory se neobsluhují od r. 1971. A protože podle územního směrného plánu má končit hlavní silnice /Třída 5. Května/ před přejezdem, který bude zrušen a popsané přejezdové zabezpečovací zařízení bude sneseno, proto byl tento technický "div" tak podrobně kronikářem popisován.