Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Celkové zhodnocení roku

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Celkové zhodnocení roku

Udělejme za rokem 1972 tečku. Udělalo se mnoho práce. Postavili jsme obchodní středisko, které je ozdobou obce. Podrobně jsme ve zvláštní kapitole hovořili o jeho otevření a uvedli jsme jeho hodnotu. Další akcí "Z" byla práce nazvaná "Komunikace do stavebního obvodu rodinných domků", číslo stavby 159/72. Hodnota díla tvořila částku Kčs 218.000.-, finanční náklady 152.000.- Práce byla dokončena v termínu v listopadu 1972. Jako další akce "Z" byla ONV povolena stavba čís. 158/72 označená "Kabelová elektrická přípojka k prodejně". Hodnota díla byla 45.000.- Kčs, finanční náklady činily Kčs 36.000.-. Práce byla dokončena již v měsíci červnu 1972 před předáním obchodního střediska veřejnosti.

Na veřejném plenárním zasedání MNV konaném dne 28.12.1972 v kulturním domě zhodnotil předseda MNV Bedřich HOUSKA činnost národního výboru za uplynulý rok. Konstatoval splnění a překročení volebního programu na rok 1972 a poděkoval občanům za iniciativní práci. Poděkoval za práci i poslancům pod vedením rady MNV. Ocenil práci agitátorů MNV /NF/, kteří celkem čtyřikrát navštívili naše občany, aby je pozvali na důležité kulturně-politické události, které pak proběhly za účasti 120 - 200 občanů.

V akcích "Z" byla překročena hodnota díla z plánovaných 784.000 na 1,609.000 Kčs, což představuje 10801 brigádnických hodin. Z toho bylo odpracováno 2855 hodin zdarma.

Kromě akcí "Z" bylo na výstavbě obce odpracováno ještě 1992 brigádnických hodin s hodnotou díla 210.000 Kčs. Na jednoho občana v obci - bez ohledu na jeho věk - připadá 16 odpracovaných hodin.

Právem lze tedy považovat uplynulý rok 1972 za rok velmi úspěšný a proto ONV ocenil celkovou pracovní činnost obce a udělil národnímu výboru a jeho občanům za plnění jejich závazků čestná uznání s finanční odměnou.