Z kroniky Včelné díl V r. 1973: Správa MNV - změna

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Správa MNV - změna

Nával práce, který vznikl s narůstající výstavbou rodinných domků a především vykupováním pozemků pro výstavbu a jejich další použití pro zřizování práva osobního užívání, tedy toto pracovní zatížení předsedy i administrativního pracovníka stále zřejměji ukazovalo na to, že dosavadní personální obsazení a nedostačující počet úředních hodin si co nejdříve vyžádá trvalé uvolnění předsedy MNV jen pro výkon této funkce. Až do 1.6.1973 byl totiž předseda MNV technickým pracovníkem n.p. SIGMA ve Včelné. Od uvedeného data je tedy uvolněným pracovníkem. Podle zákona je mu ve funkci předsedy MNV zaručen dosavadní plat v bývalém zaměstnání v částce Kčs 2.800.- měsíčně /hrubých/. I místo administrativního pracovníka se ukázalo nevyhovující z mnoha hledisek /zdravotních a jiných/. Byl sice učiněn pokus o náhradu, ale tato mladá pracovnice měla obavy z množství práce za málo peněz. Teprve od 1.9.1973 je funkce administrativní pracovnice trvale obsazeno Ludmilou KALAMÁROVOU /čp. 301/. Tato pracovnice převzala i funkci účetní, takže od tohoto data byli uvolněni: z funkce účetního, důchodce Frant. Vavruška, z funkce administrativního pracovníka Josef Jiřička, rovněž důchodce, který od tohoto data předal ještě Jiřímu OPEKAROVI /čp. 259/ vedení provozoven MNV. Nová admin. pracovnice má měsíční plat Kčs 1.200.-, z toho 800.- Kčs od ONV a 400.- Kčs od MNV.

Uřední hodiny se od tohoto data mění takto: pondělí, středa, pátek od 8 - 15 hod., v úterý a ve čtvrtek oč 8 - 16,30 hodin, takže občané mají zlepšenou možnost obstarat si své věci na MNV než tomu bylo dosud.