Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Osevní plány

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Osevní plány

Dá se říci, že osevní plány jsou až na nepatrně změny stále stejné. Jediný samostatně hospodařící rolník má výměru půdy něco málo přes 4 ha, na nichž - s výjimkou louky - mění základní hospodářské zemědělské produkty, z nichž jsou mu předepisovány téměř stejné dodávky. Těch několik majitelů zemědělské půdy s výměrou přes 50 arů, má charakter zahrad, z níž jsou jim předepisovány jen dodávky vajec. Jen jeden z těchto drobných pěstitelů a držitelů zemědělské půdy /Marie Nováčková čp. 28/ si naseje na výměře asi 5 arů obilí pro své slepice. Tento bod jsme zařadili do kroniky proto, že stále je nám tento rozpis určován, zřejmě jen ke statistickým účelům. Jeho praktický význam u nás je pranepatrný.