Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Dodávky

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Dodávky

Dodávky jsou u samostatně hospodařícího rolníka plněny, u brambor a mléka slabě překročovány. U drobných držitelů půdy, kteří mají předpis jen ve vejcích, je praxe taková, že se ztrácí možnost kontroly dodávek u zahrádkářů. Na MNV se totiž plnění nekontroluje. Mnozí tito malí držitelé pozemků ani slepice nechovají, a tak aby splnili předepsaný kontingent dodávek, museli by sami vejce koupit. Přes to je povinnost dodávek vajec za obec splněna, protože vejce dodávají místní samoobsluze potravin i ti, kteří nemají žádnou dodávkovou povinnost. Dokonce je tato dodávková povinnost značně překračována.