Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Nová prodejna potravin

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Nová prodejna potravin

V zápisech za rok 1971 bylo uvedeno, že Jednota, lidové spotřební družstvo v Čes. Budějovicích je na přání občanstva a MNV povinna zříditi v bývalé prodejně průmyslového zboží /U Babků/ další prodejnu potravin ve zmenšeném rozsahu, v níž by byly prodávány jen nejběžnější potraviny, především mléko a pečivo. V letní době by tato pobočná prodejna měla být zásobena zmrzlinou a cukrářskými výrobky.

Pro personální obtíže došlo k obsazení rekonstruované prodejní místnosti až v listopadu 1973. Tuto úpravu vděčně přijmou především občané z tzv. "dolního konce" obce, kterým nevyhovuje, že prodejní středisko nově postavené, je značně vzdáleno. O zřízení této nové další prodejny projevil svého času zájem PRAMEN, lid. spotřeb. družstvo Čes. Budějovice, ale pro odpor JEDNOTY, lid. spotř. družstva tamtéž se tento "konkurenční" podnik u nás neuvedl.