Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Nová provozovna MNV

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Nová provozovna MNV

Výstavba obce a zřizování chodníků na pozemcích, které občané obci pro tento účel darovali nebo je MNV vykoupil, si vyžádala, že k dosavadním provozovnám /holičství, krejčovství, místní doprava, zámečnictví/ přibyla provozovna "výroba cementových výrobků", řádně zapsaná v obchodním rejstříku v Čes. Budějovicích.

Výrobna má jen dřevěnou, ale hliníkem oplechovanou dílnu, umístěnou proti rodinnému domku čp. 163 /U Sarauerů/ ve Witthanově ulici. Ruční výroba se zapůjčenými formami zatím produkuje chodníkové desky a obrubníky. Až na jednu výjimku /n.p. SIGMA Včelná/, je jediným odběratelem MNV, který výrobků použil na chodník v této ulici směrem k Mateřské škole a na parkoviště aut před prodejním střediskem. Hodnota prodaných výrobků činí v tomto roce asi 10.000.- Kčs. Tuto provozní dílnu postavili a nejvíce se na výrobě zasloužili naši čtyři důchodci, kteří jsou v obci takovou udržovací četou pro všechny náhlé havarijní případy. Jsou to: Houska Bedřich st. čp. 211, Josef Maršík čp. 164, František Petr, čp. 202, Karel Sarauer, čp. 163 a připojme ještě pátého, nejstaršího /76 r./, bývalého starostu naší obce, Bohumila Černého čp. 180, aby výčet byl úplný.