Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Výstavba rodinných domků

Výstavba rodinných domků pokračovala v roce 1973 trochu svižnějším tempem než v předchozích letech. Přes to však máme ještě daleko k plánované roční výši 30 bytových jednotek. Novostavbám byla tedy přidělena tato popisné čísla:

HÁJKOVI Rudolf a Irena, čp. 303, jedna byt.j.

PETROVI Alois a Irena , čp. 305, jedna b.j.

VYŽRÁLEK Frant. a Marie, čp. 306, jedna b.j.

ŠŤASTNÝCH Jiří a Hana, čp. 307, dvě b.j.

ČÍŽEK Vladimír a Jiřina , čp. 308, jedna b.j.

VÁVRA Mirosl. a Irena , čp. 309, jedna b.j.

VÁVRA Karel a Věra , čp. 310, jedna b.j.

OTRAS Josef a Drahoslava , čp. 311, jedna b.j.

Čís. popisné 304 bylo přiděleno nár. pod. SIGMA

KUKLÍKOVI Zdeněk a Mil. čp. 312, jedna b.j.

URBÁNKOVI Zdeněk a Jiř. čp. 313, jedna b.j.