Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Elektrifikace

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Elektrifikace

Také v tomto roce jsme pokračovali ve vylepšování viditelnosti na našich ulicích v noční době. Veškerá práce s tím spojená byla provedena až v listopadu a částečně i v prosinci. Tak byl položen elektrický kabel v dolní, dosud nezastavěné části Husovy ulice, a osazeny tam čtyři parkové elektrické stožáry. Do křižovatky s ulicí Sokolovského založen kabel jak ve směru k lesu, tak i směrem na třídu 5. Května a postaven tam na každou stranu jeden stožár. Zatímco směrem k třídě 5. Května se v Sokolovského ulici se zřízením kompletního osvětlení nepočítá, hodlal MNV osvětlení v této ulici směrem k lesu dokončit postavením ještě dalšího stožáru. Majitelka rodinného domku čp. 186 /Bradáčová/ však zatím nedala souhlas ke zrušení její předzahrádky.

S osvětlováním Husovy ulice až na křižovatku s ulicí Witthanovou se pak pokračovalo, takže po jejím dokončení stojí v této ulici 10 parkových stožárových svítidel. Je třeba ještě dodat, že jeden stožár stojí v ulici, kterou jsme nazvali "V Sídlišti", proti nedokončené novostavbě Jaroslava Trsa. Hodnota díla osvětlení Husovy ulice činí 47.000.-, skutečné náklady činily Kčs 32.000.

Na jiném místě těchto ročních zápisů se zmiňujeme o výstavbě víceúčelového cvičiště, jako náhradní akce "Z" za neuskutečněné zahájení přestavby Kulturního domu. Také k tomuto cvičišti byla v listopadu vedena kabelizace a postaveny 4 parkové stožáry, takže po dokončení prací bude také osvětlena celá ulice Rybákova. MNV projevuje velkou snahu, aby práce byly dokončeny tak, aby kluziště a cvičiště bylo možno ještě v tomto roce používat.