Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Místní rozhlas

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Místní rozhlas

Od doby, kdy se začalo se stavbou vodojemů na Vávrově kopci pro vodovod Včelná - Čtyři Dvory, byl rozhlas často v poruše. Auta s vysokým nákladem jezdící ulicí Sokolovského, často vedení místního rozhlasu přetrhla. Na konci roku 1973 je již rozhlas téměř 6 měsíců v poruše a neopravuje se, protože na rok 1974 je okresním národním výborem schválena generální oprava nejen vedení, ale i vysílacího zařízeni s rozmnožením počtu reproduktorů.

Rozhlasové zařízení je velmi postrádáno, protože vyhláška, jak je známo, zdaleka nenahradí hodnotu mluveného slova.