Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - MNV vykupuje domky

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

MNV vykupuje domky

V souvislosti s prováděním Územního směrného plánu, je někdy nezbytné provést tvrdší zásahy do vlastnictví občanů. Proto došlo i k následujícím transakcím:

1/ Pro rozšíření ulice Na Vyhlídce a také proto, že v budoucnu dojde ke změně směru silnice /Třídy 5. Května/, vykoupil MNV celý rodinný domek čp. 35 /U Benáků/ se všemi pozemky. Odhad provedl ONV částkou Kčs 153.000.-, která byla již majiteli proplacena. Než však dojde k provádění projektu rozšíření a projektu změny směru evropské silnice E 14, nebude zakoupený objekt bourán. Bude v něm nadále bydlet dosavadní majitel prof. Antonín FOLDA s rodinou a tchýní Benákovou, jemuž byl tento rodinný domek pronajat za měsíční nájemné Kčs 159, -

2/ Pro zlepšení viditelnosti na nebezpečně křižovatce U KALKUŠŮ, počítá územní směrný plán s demolicí rodinného domku čp. 13, jehož pojmenování je výše uvedeno. Jde o bývalou krčmu, postavenou při zrodu Včelné r. 1784 - 1785 a rekonstruovanou do nynější podoby v r. 1813, t.j. v době Napoleonova ústupu ze slávy, abychom si to nějak zarámovali do doby. Jde o stavbu pro život ve Včelné tak významnou, že si zasluhuje, abychom - až se naplní její dny, kdy dojde k demolici - obšírně o ni hovořili v samostatné kapitole.

Také u tohoto domku provedl odhad orgán ONV Čes. Budějovice. Odhadní cena byla velmi nízká Kčs 25.000.- To proto, že stavba nebyla uznána za rodinný domek, jelikož převážná část zastaveného prostoru zaujímá hostinská provozovna, pronajatá vlastníkem JEDNOTĚ v Týně nad Vlt. se sídlem v Čes. Budějovicích. V odhadním dopise ONV však připomněl, že majitel má možnost požádat o výjimku z tohoto ustanovení. Poslední majitel rodiny Kalkušových této možnosti použil, a na základě nového rozhodnutí předsedy ONV byl tento předchozí tvrdý odhad zrušen, stavbě přiznán charakter rodinného domku a určena nová cena Kčs 95.000.-, která byla ihned vlastníkovi proplacena.

Poslední člen rodiny Kalkušových, JOSEF, "sezením" na této hospodě, s manželkou a synem Josefem se odhlásil z trvalého pobytu ve Včelné dne 5.3.1974 a odstěhoval se do Českých Budějovic.