Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Parkoviště a chodníky

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Parkoviště a chodníky

Stavba parkoviště aut a chodníku u prodejního střediska byla rovněž provedena jako náhradní akce za neprovedenou akci Z - přestavba Kulturního domu. Na jiném místě těchto ročních zápisů je uvedeno, proč přestavba nemohla být provedena.

Parkoviště a chodník byly provedeny v souvislé linii před obchodním střediskem vpravo Wítthanovy ulice. Obě tato zlepšení vzhledu výstavné budovy prodejny byla potřebná především z praktických důvodů. Auta postávala před prodejnou na ulici a celkem trochu ztěžovala provoz na této dosti živé ulici. Chodník byl nutný, aby se v době deště nebrodili zákazníci prodejny v blátě a nosili je do prodejen.

Po dokončení práce je místo na zaparkování 10 aut a dva stojany pro jízdní kola a konečně pěkný chodník zřízený z cementových desek vlastní výroby. Práce byla zahájena v červenci a skončena v polovině prosince 1973. Rozpočet na obě práce zněl na Kčs 58.700.-, skutečné náklady činily Kčs 41.000.-