Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Nové ulice - pojmenování

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Nové ulice - pojmenování

S pokračující výstavbou rodinných domků se zřizují nové ulice a jejich jména. Trochu jsme se s jejich pojmenováním opozdili a tak jsme byli nuceni uvést v protokolu o stavbě kanalizace v nynější ulici V SÍDLIŠTI, že jde o ulici dosud nepojmenovanou. Dnes však již tyto ulice máme pojmenovány. Rada MNV ve své schůzi dne 14.5.1973 na návrh školské a kulturní komise rozhodla, že

1/ ulice vedoucí mezi rodinnými domky čp. 23 a 24 do sídliště pro 31 domků ponese od této chvíle označení V SÍDLIŠTI. /Neuspěly návrhy jako: U Kapličky, Karla Havlíčka Borovského, Brigádníků/.

2/ ulice, která je v Územním směrném plánu narýsována, ale dosud není zřízena, a povede kolem budovy MNV kolmo na Třídu 5. Května přes bývalý hliník někdejší panské cihelny a dále přes proluku do Lesní kolonie, ponese jméno NOVÁ.

3/ ulice, která je zatím jen na papíře, je souběžná s Třídou 5. Května vpravo ve směru od Čes. Budějovic mezi ulicemi Na Vyhlídce a Nádražní. Protože v ní mají stát převážně družstevní domky, byla pojmenována DRUŽSTEVNÍ.

4/ ulice, která je rovněž ještě jen v projektu a která povede kolmo na ulici Nádražní kolem rodinného domku čp. 70 /U Kupců/ sice zpočátku jako klikatá úzká ulička pro pěší, dále pak kolmo na Witthanovu ulici jako již normální ulice, dostala pojmenování KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO. Důvod je uveden v zápisech pro tento rok pod heslem Evropská silnice E 14.

Tak ulice jsme již pojmenovali. Chybí už jen jediné - OZNAČIT JE!