Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Víceúčelové cvičiště

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Víceúčelové cvičiště

Výstavba víceúčelového cvičiště vznikla jako náhradní objekt za náhlou změnu ve volebním programu, když plánované započetí přestavby Kulturního domu nemohlo být z technických důvodů provedeno.

Dne 1.8.1973 se objevil na staveništi cvičiště skrejpr, srovnal terén, navezla se drť a štěrk, buldozer vše rozhrnul, válec srovnal, byl proveden dvojnásobný potah asfaltovou živicí, provedlo se betonové obražení obrubníky, postavily se mantinely, urovnaly svahy, postavily sloupy na zachycení světel přes šířku cvičiště, a tak vzniklo s minimálním počtem našich pracovních sil během čtyř měsíců dílo, které nejen že má hodnotu 274.000.- Kčs, ale dává mládeži možnost maximálně se vyžít a projevit své schopnosti v hokeji, volejbalu, snad házené i tenise, ale především v lední metané, sportu to, který rychle získává obliby na jihu Čech. Samozřejmě, že se tohoto cvičiště využije také pro veřejnost a především děti, pro jejich osvěžení a zdraví.

A tak přesně podle plánu došlo dne 27.12.1973 v 17 hodin k slavnostnímu předání cvičiště za přítomnosti asi 110 lidí, za tmy, při teplotě - 3°C. V místě, kde je dřevěný můstek pro vstup na kluziště proveden pátnáctiminutový obřad předání, v příšeří, protože osvětlení nebylo zcela dokončeno. Kronikáři připadal tento akt jako Mozartova Malá noční hudba při svíčkách. Osvětlení dvanácti závěsnými světly zatím dostačuje jen na klouzání, ale ani to se zatím nezkusilo, protože led je závislý na počasí, a to je zatím netypicky teplé.

Otevření cvičiště zahájil předseda MNV. Vysvětlil, proč došlo ke stavbě, konstatoval, že na cvičiště přispěla Čsl. tělesná výchova částkou Kčs 90.000.- a ONV částkou Kčs 102.000.- Cvičiště bude předáno TJ Sokol a na ní je, aby je nejen užívala, ale i chránila. Na to požádal předseda MO NF Stanislav Čapek předsedu MNV, který - jak řekl - se o zřízení tohoto cvičiště nejvíce zasloužil, aby se symbolicky předalo přestřižením pásky. Předseda provedl tento slavnostní akt, a řekl, že lituje, že si zájemci nemohou udělat nějakých sedm polokroužků, když už na devět není na cvičišti místo, protože počasí nedovolilo led udělat. Pak poděkoval všem za účast a tím byla tato hezká intimní slavnost skončena.

Před dokončením stavby uveřejnil sportovní ilustrovaný týdeník SPORT dvousloupcový rozhovor s předsedou MNV Bedřichem HOUSKOU, doplněný dvěma snímky. Redaktor Jiří Lacina měl možnost vybrat si z více úspěšných obcí. Vybral si mimo dvě jiné, také naší obec. Stránka s tímto textem je přílohou sbírky dokladů ke kronice.