Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Vodní nádrž

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Vodní nádrž

Podíváme-li se na Územní směrný plán budoucího sídliště Včelná - Boršov, najdeme v prostoru včelenských lesů výraznou, jasně modrou skvrnu. Je to vodní nádrž, která má sloužit jednak rekreaci, jednak pro protipožární účely. Mnozí z těch, kteří si tyto rozměrné plány prohlíželi, si pesimisticky povzdychávali: "To my tady už dávno nebudeme", "Zlatý voči, který to uvidí" atp. A ejhle! Píše se datum 20.11.1973 a schází se na komisi příslušní zájemci, aby vážně projednali návrh na zřízení vodní nádrže. Po projití místa, komise konstatovala, že proti zřízení není námitek. Jde o prostor lesního komplexu v blízkosti nově budovaných vodojemů na tzv. Vávrově kopci a to v blízkosti budoucího druhého vodojemu /Vidov II/. V těchto místech je již zbudována nová silniční spojka přes přirozenou proláklinu v napojení na Sokolovského ulici. Tato nová komunikace, říká zápis o komisi, by po obložení betonovými panely měla funkci hráze. Svahy této cesty budou osázeny lipovým a dubovým porostem, který dodá Lesní závod Hluboká. Osazení provede MNV Včelná. Napřed se však musí všechno zaměřit a vytýčit zátopovou plochu tohoto vodního díla. Nádrž prý může počítat jen s dešťovou vodou. Pamatujeme však, že touto Štinajdrovou strouhou, jak se jí dodnes říká, tekla stále voda dodávaná lesem. Byly v ní i malé vodní plošky, kde se dokonce držely i ryby. Chov ryb v této budoucí nádrži je také jedním z účelů, pro který se zřizuje. Takže ty "zlatý voči" tu nádrž přece jen uvidí a dokonce se v nádrži ještě vykoupají.