Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Činnost složek národní fronty

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Činnost složek národní fronty

V roce 1973 byla činnost SVAZARMU oceněna čestným uznáním tohoto znění: "Ústřední výbor svazu pro spolupráci s armádou české socialistické republiky střeleckému klubu Svazarmu ve Včelné, diplom II. sjezdu Svazarmu za rozvoj branné výchovy. Praha, 1.12.1973. Podepsán: gen. Rytíř v. r."

Činnost této složky se prohlubuje a jsou docilovány všestranně zlepšené výsledky. Skupina zajistila místní přebor ve střelbě Stm 10,30. Střelecké družstvo se zúčastnilo I., II. a III. kola okresní střelecké ligy o pohár Osvobození. Uspořádalo místní letní přebor ve střelbě Stm 10 30 a mládeže do 15-ti let ve střelbě ze vzduchovky. Během léta bylo provedeno celkem 18 tréninků mužstva a mladých do 15 let. Skupina se podílela na organisaci MDD soutěží vzduchovkou na terč pro děti od 10 let, která se velmi líbila. Organisace proškolila a organizovala 92 řidičů z vyhlášky 32 a 42. Na vlastní materiálové základně odpracováno 69 hodin a na ostatních akcích MNV 46 hod.