Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Pohyb obyvatelstva

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Pohyb obyvatelstva

Během roku 1973 byl tento pohyb obyvatelstva:

Živě narozených: muži 10, ženy 5

Zemřelo: muži 12, ženy 10

Přistěhovalí: muži 25, ženy 28

Odstěhovali: muži 16, ženy 16

Na konci r. 1973 má Včelná 1003 obyvatel. Konečně jsme tedy dosáhli čísla přes 1000, ale toho jsme již během roku dosáhli několikrát, ale opět je ztratili. Rodinné domky sice přibývají, ale na počtu obyvatel to příliš znát není, protože staví především zdejší.