Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Vlastenecko-dobročinná Obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Vlastenecko-dobročinná Obec Baráčníků

Heslo v této formě je zde pravděpodobně uvedeno naposled. Pracovní seděni Veleobce Baráčníků v Praze totiž na svém pracovním sjezdu navrhlo řadu změn a mezi jinými také změnu označení. V pracovních podmínkách této organizace se proti loňsku nic nezměnilo. Změnila se však skutečnost, že kromě historických událostí se na seděních připomínají i současné otázky mezinárodně-politické. Organizace provedla zájezd do Kolína na oslavu stoletého výročí založení Baráčnictva. Navštěvovali některé sousední spřátelené baráčnické obce, uspořádali zdařilou posvícenskou zábavu, vlastním sběrem získali 1550 kg papíru, podíleli se na sběru kovového šrotu a na úpravě školky, jíž jsou patronem. Tito starší lidé s věkovým průměrem 72 roků, odpracovali 60 hodin.