Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Požárníci

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Požárníci

Protože také tato organizace v letošním roce oslavovala 50 let svého trvání, o němž bude rovněž hovořeno ve zvláštní kapitole, zmíníme se o roční činnosti jen stručně. Výcvik byl v tomto roce zaměřen na nácvik protipožárního zásahu. Je dobře, že jejich zákroku nebylo zapotřebí. Sbor se zúčastnil dvou okrskových cvičení /Boršov, Kosov/. Podchytil mladé požárníky - školáky, zacvičoval je, takže na konci roku je jejich počet 14. MNV provedl z jejich popudu dvě relace v místním rozhlase. Mladí požárníci konali během prázdnin požární hlídky, zúčastnili se MDD a byli v lampiónovém průvodu ke dni ČSSP.