Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Svaz socialistické mládeže

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Svaz socialistické mládeže

Činnost tohoto člena MV NF byla po větší část roku 1973 ještě nevyrovnaná, což se odůvodňuje nevyhovující klubovnou. V posledních měsících se však prý organizace pod zvýšenou péčí VO KSČ aktivizovala, takže účast na podnicích NF přesahuje běžně 60 - 80% počtu členstva. Činně se zúčastnila MDD a popularizovala jej. Stejně si počínala při lampiónovém průvodu. Stavěla májku a zapálila fatru před májovými oslavami. Při akci "Z" se zúčastňovali prací na stavbě kanalizace. Pomáhali při odvozu šrotu. O jejich aktivizaci svědčí skutečnost, která je hodná zaznamenání: Mimo svůj původní plán práce prohlásili na schůzi NF, že vyčistí část lesa od nečistot a odpadu, kterým je les znešvařen. Ihned po tomto ohlášení, se k této akci připojil Český svaz žen, organizace rybářů a také zahrádkáři. Lze očekávat, že se na tento podnět SSM přihlásí ještě jiné organizace.