Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Jednota - spotřební družstvo

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Jednota - spotřební družstvo

Tato družstevní organizace je nejsilnější organizací NF - má 330 členů. Doposud však v záznamech kroniky, o nich nebylo nic sděleno, protože předseda NF ve svém ročním referátu uvedl, že "celá členská základna si do určité míry ještě neuvědomuje své postavení jako její součást". V průběhu roku bylo vykonáno 1102 kontrol v prodejnách, pohostinství, dále účast při inventurách, přeceňování, kontrolách jakosti, atd., atd., při nichž byl odpracován velký počet hodin, které se nedají vyčíslit. Dvě členské schůze během roku byly zpestřeny tombolou. Na fond Solidarity bylo věnováno Kčs 400.-