Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Svaz protifašistických bojovníků

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Svaz protifašistických bojovníků

Zajistil ve škole v Rožnově přednášku o ukrutnostech fašizmu za okupace v koncentračních táborech.

Obě tyto organizace mají svojí členskou základnu složenou vesměs ze starších občanů.