Z kroniky Včelné díl V r. 1973 - Svaz Československo-sovětského přátelství

Kronika Včelné, díl V., r. 1973

Svaz Československo-sovětského přátelství

Byl organizátorem Měsíce tohoto přátelství. Předseda MV NF ve své zprávě za rok konstatuje, že se tato organizace proti loňsku dále aktivizuje.